CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chập nhận các điều khoản sử dụng

Khi truy cập website: https://thietbithoathiem.net là Quý khách đã mặc nhiên tuân thủ các điều khoản cũng như điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết các sửa đổi mới nhất, quý khách nên cập nhật “Điều khoản sử dụng” thường xuyên.

Chúng tôi có quyền thay đổi hay điều chỉnh thêm bớt các “Điều kiện sử dụng” tại bất kỳ lúc nào. Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng và truy cập website sau các thay đổi đó, đồng nghĩa là quý khách đã chấp nhận các thay đổi mới.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung được hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về thietbithoathiem.net. Về sản phẩm cũng như dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

3. Liên kết tới Website khác

Nếu website có cung cấp một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Chúng tôi không tiến hành thẩm định, hay xác thực nội dung, tính xác thực… của các liên kết này. Chúng tôi từ chối trách nhiệm pháp lý liên quan tới tính chính xác, nội dung hiển thị, mức độ an toàn cho các liên kết trên trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

4. Liên kết từ Website khác

Chúng tôi không cho phép bấy kì nhà cung cấp dịch vụ internet nào có quyền “đặt toàn bộ” hay “nhúng” một thành phần nào của Website này san một Website khác, hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định trên Website mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị trên website này, không đi kèm bất kì bảo đảm hay cam kết trách nhiệm từ thietbithoathiem.net về những sự phù hợp của sản phẩm mà người mua đã chọn.

Chúng tôi từ chối trách nhiệm về lỗi vận hành, sự gián đoạn khi truy cập website.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Website thietbithoathiem.net và mọi nội dung trên trang web bao gồm: hình ảnh, nội dung, bố cục đều là tài sản độc quyền khai thác của thietbithoathiem.net. Mọi sử dụng, trích dẫn đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Chỉ sử dụng cho mục đích phi thương mại
  • Các sao chép cần để lại nguồn và giữ nguyên ở phiên bản gốc, không được biến tấu.

7. Điều chỉnh và sửa lỗi

thietbithoathiem.net bảo lưu quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.